Uczelnie:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa
  • Europa - Universitat Viadrina Frankfurt/ Oder- Wydział Prawa
  • Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu- Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie

Certyfikaty:

  • TüV NORD - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017
  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie- Certyfikat PAIiIZ  
  • Enterprise Europe Network „Transgraniczne świadczenie usług na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii”

Członkostwo:

Członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników z siedziba w Berlinie (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V.)